PELICAN ADDITIVE FREE SOAP (REFRESH)
Category: Body Wash
Size: 100 g.
Product Description

PELICAN ADDITIVE FREE SOAP (REFRESH) พีลิแคน แอดดิทีฟ ฟรี โซป (รีเฟรช) สบู่บริสุทธิ์ที่ผลิตด้วยสารตั้งต้นสบู่และน้ำเท่านั้น ปราศจากสารเติมแต่ง ไร้สารกันบูด สารให้ความคงตัว สีและกลิ่นสังเคราะห์ สารลดแรงตึงผิว มิเนอรัลออยล์ และแอลกอฮอล์ จึงมั่นใจได้ว่าอ่อนโยนต่อผิว ชำระสิ่งสกปรกให้ผิวสะอาด สดชื่น ผ่านการทดสอบการระคายเคืองผิว ราคา 79 บาท

Top