WATAPOI NANO FIBER OIL ABSORBING SHEET
Category: House Whold
Size: -
Product Description

WATAPOI NANO FIBER OIL ABSORBING SHEET วาตาโปย นาโน ไฟเบอร์ ออยล์ แอบซอร์บิ่ง ชีท

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมัน ใช้ดูดซับน้ำมันเหลือทิ้งจากการทำอาหารในครัว, น้ำมันเครื่องยนต์ต่างๆ ที่รั่วไหล ทำหน้าที่ดูดซับเฉพาะน้ำมันแม้ว่าน้ำมันนั้นจะปนอยู่ในน้ำก็ตาม ผลิตภัณฑ์มีสารดูดจับน้ำมันที่ทำจากนาโนไฟเบอร์ มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้ในปริมาณมาก และรวดเร็วเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไป สามารถดูดซับน้ำมันได้มากถึง 50 เท่าของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ และมีพลังกักเก็บน้ำมันได้มากกว่า 2 เท่า

ราคา 199 บาท

Top